Implantater

Tab af tænder er tab af livskvalitet; vores udseende forandres og den grundlæggende funktion af tandsættet, nemlig det at kunne tygge maden, forringes.

Her kan et tandimplantat være løsningen:
Et tandimplantat er en kunstig rod (titanium), der indsættes i kæbeknoglen hvor tanden/tænderne mangler.

På implantatet/implantaterne fastsættes en krone/bro/protese – således at tyggefunktionen og udseende genopbygges.
Teknikken ved implantatbehandling er efterhånden så gennemprøvet at der er en succesrate på 95-98% under gunstige betingelser og mange holder livet ud.

Kontrolbesøg er som ved al tandbehandling vigtig.

En protese der sidder løst og generer i munden, kan være en god grund til at få lavet implantater.

Især i underkæben er der ofte problemer med at protesen ikke vil sidde rigtigt, og man kan oftest med to implantater sikre at protesen kommer til at sidde rigtigt godt og fast og dermed fungerer mere optimalt for dig. Genopbygning af en ny over-/underkæbe er også mulig, her skal der som regel indsættes 6-10 implantater.

Helingsperiode efter implantat indsættelse er ofte en til tre måneder i underkæben og to til fem måneder i overkæben. Nogle gange er der mulighed for at man straks efter implantatets indsættelse kan fremstille krone eller protese, men der skal være optimale betingelser herfor. Dette vil vores kirurg informere dig om.

Implantatbehandling er opdelt i flere faser:

Der indledes med grundig forundersøgelse samt røntgen (oftest Panoramarøngten), hvor knoglens mængde og kvalitet vurderes. Her vurderes om implantatbehandling overhovedet er en mulighed, og om der evt. er behov for knogleopbygning..

Herefter udarbejdes det individuelle prisoverslag og videre behandling aftales.

Implantatet/implantaterne indsættes kirurgisk, dette foregår i lokalbedøvelse.

I helingsperioden (se ovenstående) kan der fremstilles smileprotese eller en midlertidig fastsiddende protese (ætsbro).

Når denne fase er overstået tages der røntgenbillede, der forhåbentligt viser at alt er som det skal være og der tages aftryk til krone/bro/protese.

Komplikationer til Implantatbehandling:

Periimplantitis er det samme som parodontitis – blot på et implantat