Tandblegning

Tænder kan misfarves udefra (ekstern) eller indefra via tandens nerve, pulpa (intern). De eksterne misfarvninger er lettere at behandle end de interne.

Ekstern Blegning

Ligesom hår kan afbleges med brintoverilte, kan også tænderne bleges med brintoverilte.

De seneste laboratoriestudier har vist, at man bør være varsom med tandblegning, hvis der er blottede tandhalse og kraftigt slid af tænderne, da tandbenet synes at blive lidt mere skrøbeligt efter blegning.

Det er ligeledes nylig vist, at blegning formentlig fører til øget tendens til misfarvning af tandemaljen. Så selv om blege-behandlingen kan gentages, risikerer man måske efter påbegyndt blegebehandling nærmest at bevæge sig ind i en ond cirkel, hvor blegningen må gentages hyppigere og hyppigere på grund af en tiltagende tendens til misfarvning.

En stor del patienter oplever overfølsomhed over for kulde og varme i nogle dage efter behandlingen. Irritation af tandkødet i forbindelse med blegebehandlingen er også meget almindelig. I visse tilfælde er bivirkningerne så udtalte, at behandlingen må afbrydes. Har patienten plastfyldninger i blegeområdet, må man være indstillet på, at disse skal udskiftes efter behandlingen, da disse ikke bleges i takt med tænderne.

Ved første besøg tages aftryk af tænderne, hvorefter der fremstilles en blegeskinne. Denne passer præcist til tænderne, med plads til blegemidlet på den synlige del af de tænder som skal bleges. Det er vigtigt, at skinnen ikke berører tandkødet. Inden blegningen kan påbegyndes, foretages grundig afpudsning af de tænder som skal bleges.

Blegningen foregår hjemme med en brintoveriltegel. Behandlingen tager 2–3 uger, hvor man har en blegeskinne med brintoveriltegelen på 1-2 timer om dagen eller hele natten.

Intern Blegning

Interne misfarvninger, som opstår fra indre blødninger i en død nerve, udføres ved at fylde nervekammeret op med en blegende pasta. Denne pasta skiftes ugentligt indtil den ønskede virkning er opnået.

Det kan være meget svært at opnå et tilfredstillende resultat med en intern blegning, men lykkes det, vil det opnåede resultat af denne form for blegning oftest være permanent.