Privatlivs- og cookiepolitik

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.​

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationslovenjournalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.​

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.​

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.​

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.​

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)​

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.​

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.​

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.​​

​Dataansvarlig her på klinikken er Tandlæge Lotte Olesen

Cookies
Brug af cookies
En cookie består af en tekstfil, der bliver lagret i din browser. Den har til formål at kunne genkende dén enhed, du besøger vores hjemmeside med – og husker altså, hvordan du har ageret, sidst du besøgte vores side. Vi gemmer ingen personlige oplysninger, og de kan ikke indeholde virus.

Vi anvender cookies til brug for blandt andet trafikmåling og for at kunne optimere brugervenligheden på hjemmesiden. Ved at måle den trafik, der er på vores hjemmeside, ved vi, hvor mange besøgende vi har. Det er vigtigt, så vi kan sørge for, at vores servere kan holde til trafikken og sørge for, at hjemmesiden fungerer optimalt og er brugervenlig. Vi har besvaret de typiske spørgsmål til brug af cookies herunder:

 • Hvor lang tid opbevarer I cookies?
  En cookie bliver slettet af sig selv, når der er gået et bestemt antal måneder. Hver gang du besøger vores side, fornyes udløbsfristen.
 • Hvordan sletter jeg cookies?
  Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
 • Hvordan undgår jeg cookies?
  Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
 • Hvad bruger I cookies til?
  Vi indsamler data, så vi kan føre statistik over, hvor mange der besøger vores side, så vi bl.a. kan sikre, at vores servere kan holde til det. Samtidig indsamler vi oplysninger om køn, alder og geografi, så vi kan opbygge en bredere forståelse af vores målgruppe og derved tilbyde et bedre produkt samt en bedre service.
 • Bruger I trafikmåling via Google Analytics?
  Ja, vi anvender cookies fra Google Analytics, så vi kan måle hvor meget trafik, der er på vores website.
 • Kan jeg fravælge cookies?
  Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du klikke her: http://tools.google.com/dlpage/
 • Bruger I cookies fra tredjeparter?
  Ja, hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Hotjar, Google og Facebook.

Denne politik er senest opdateret den 19. februar 2020.