Parodontitis behandling

Parodontitis er en alvorlig sygdom, idet den oftest angriber hele tandsættet i varierende grad og ubehandlet fører til tandtab.

Sygdommens mekanisme

Parodontitis – de løse tænders sygdom – udvikles hvis immunsystemet får kroppen til at fjerne den knogle, som tænderne sidder fast i. Når bakterier får lov til at sidde uforstyrret på tanden og i tandkødslommen omkring tanden, generer dette immunsystemet, og der udvikles tandkødsbetændelse. Får tandkødsbetændelsen lov til at blive kronisk, udvikles i nogle tilfælde parodontitis.

Når knoglen forsvinder, løsnes tanden, den mister sin støtte og tandkødslommen bliver dybere hvilket besværliggør renhold.
Er man først ude af stand til at holde rent i tandkødslommen, udvikler parodontitis sig, indtil tanden er helt løsnet og falder ud hvis man ikke får behandlet sin parodontitis.

Man skelner imellem tandkødsbetændelse og parodontitis ved at måle tandkødslommernes dybde. Er tandkødslommerne over 3 mm dybe er der – med få undtagelser tale om parodontitis.

Risikofaktorer

  • Rygning.
  • Dårligt renhold.
  • Familiær disposition for parodontitis.
  • Diabetes.
  • Immundefekter.

Hvad kan du selv gøre

  • Korrekt tandbørstning 2 – 3 gange dagligt
  • Renhold mellem tænderne  1 – 2 gange dagligt
  • Rygestop.

Diagnosen stilles når du har fået målt dine tandkødslommer og der evt. er taget supplerende røntgenbilleder.

Herefter planlægges behandlingen, som består af en grundig instruktion i renhold samt en rensning og afglatning af alle tænders rodoverflader evt. under lokalbedøvelse. Er du ryger, vil vi helt sikkert opfordre dig til at holde op.

I nogen tilfælde vil det være nødvendigt at foretage kirurgisk behandling. Det er dog nødvendigt at mundhygiejnen er i top, samt at patienten er røgfri før en evt.kirurgisk parodontitisbehandling vil være succesfuld.